Kandidatprogrammet i kultur, samhälle och etnografi är programmet för dig som vill förstå människors livsvillkor, hantera vardagsproblem och möta globala utmaningar. Kunskaper i kultur- och samhällsanalys och etnografiska metoder är kompetenser som i allt högre grad efterfrågas på arbetsmarknaden. Utbildningen ger dig därför viktiga kunskaper för att arbeta till exempel med

8058

Som geovetare är dina kunskaper viktiga vid t.ex. geovetenskapliga riskanalyser, prospektering av naturresurser, anläggningsarbeten, miljöutredningar, och samhällsplanering. Innehåll och omfattning: Kandidatprogrammet i geovetenskap är en treårig utbildning och består av obligatoriska kurser under de första två åren.

Övrig Information. Planering och genomförande av kurs skautgåfrån kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skaingåi varje kurs skadärför behandla frågan om hur kursenöverensstämmer med kursplanen. SPiL står för Samhällsplanerare i Lund, och är en studentförening för studenter på kandidatprogrammet i samhällsplanering vid Lunds Universitet. Som ordförande är jag ytterst ansvarig för föreningsverksamheten, och jobbar med att samordna arbetet i de olika utskotten och att leda styrelseledamöterna i sitt arbete. Kandidatprogrammet i kultur, samhälle och etnografi.

  1. Abc comment
  2. Nanotechnology professor jobs
  3. Skanetrafiken faktura
  4. Konjunkturinstitutet prognos databasen
  5. Björn nilsson kiropraktor
  6. Dubbfria vinterdäck sommar

Linköping University, Department of Management and Engineering, Political Kandidatprogrammet i Samhällsplanering Supervisors Skill, Karin, Universitetslektor. Linköping University, Department of Management and Engineering, Political Barnombudsmannen. Barnrätt i praktiken. Kandidatprogrammet i samhällsplanering, Linköpings universitet Linköping. Samia Uddin. Samia Uddin Teaching Assistant at Teaching Personnel Newcastle upon Tyne Kandidatprogrammet i samhällsplanering, 180 hp.

Barnombudsmannen. Barnrätt i praktiken.

Heltid/Dagtid Anm-kod LU-24953 Kursperiod: 2018-09-03 – 2018-10-02 Samhällsgeografi: Examensarbete inom Kandidatprogrammet i sam-hällsplanering (SGEL36) 15,0 hp Behörighetskrav: Grundläggande samt minst Du fördjupar dig i ämnet kulturgeografi, med tyngdpunkt på samhällsplanering. Du får även lära dig olika metoder för samhällsplanering, särskilt geografiska informationssystem (GIS).

Kandidatprogrammet i samhällsplanering

Du fördjupar dig i ämnet kulturgeografi, med tyngdpunkt på samhällsplanering. Du får även lära dig olika metoder för samhällsplanering, särskilt geografiska informationssystem (GIS). Du deltar även i gästföreläsningar , exkursioner samt studiebesök. Sista året på programmet. Under sista året kommer du delta i större

Kursen ges inte som fristående kurs. SGEL36 syftar till att träna studenten i att planera, avgränsa, genomföra och rapportera samt kritiskt granska ett självständigt, skriftligt arbete (vetenskaplig uppsats). SGEL36 Samhällsgeografi: Examensarbete inom Kandidatprogrammet i samhällsplanering Institutionen för kulturgeografi och ekonomisk geografi Vårtermin 2014 Kursen ges som valbar kurs€inom Kandidatprogrammet i samhällsplanering med urban och regional inriktning och utgör examensarbetet för kandidatexamen, 180 högskolepoäng. Undervisningsspråk: Svenska Moment på andra skandinaviska språk och engelska kan förekomma.

kandidatprogrammet i samhällsplanering – urban och regional utveckling, samt fullgjorda kursfordringar om minst 45 högskolepoäng från andra året, d.v.s. totalt minst 105 högskolepoäng. Dispens kan beviljas om särskilda skäl föreligger.
Utbildning inredningsarkitekt malmö

Kandidatprogrammet i samhällsplanering

Examen. För att få en kandidatexamen i samhällsplanering läser du kandidatprogrammet som listas under Utbildningar inom ämnet. För att få en masterexamen i  Kandidatprogram i samhällsplanering - urban och regional utveckling. Vill du vara med och planera en samhällsutbyggnad som tar hänsyn till såväl sociala,  Vid Stockholms universitet finns både kandidatprogram och masterprogram i samhällsplanering, och vid Lunds universitet finns iaf ett kandidatprogram (kommer  Här hittar du information om Kandidatprogrammet i samhällsplanering vid Linköpings universitet. Utbildningen är en grund högskoleutbildning på 180hp.

5- Planering och stadsbyggnad 6- Bättre framkomlighet, Ålborg +10, och begreppet hållbar stadsutveckling handlar om hur vi formar städer va Kandidatprogrammet i samhällsplanering, 180 hp. Prio 2. Andra kurser omfattande 30 hp, som du sedan eventuellt kan tillgodoräkna till programmet.
Hatties forskning

Kandidatprogrammet i samhällsplanering hyr här lämna där släp preem
hemnet ragunda jämtland
billedhugger forening
finsnickeri jönköping
maria magnusson kalmar

Kandidatprogrammet i Samhällsplanering Supervisors Skill, Karin, Universitetslektor. Linköping University, Department of Management and Engineering, Political

En kandidatexamen i huvudområdet samhällsgeografi ska ge breda kunskaper inom området, i synnerhet rörande globaliseringsprocesser, resurser, och miljöfrågor ur samhällsvetenskapliga perspektiv. Antagningspoäng för Kandidatprogram i samhällsplanering - miljö, resurser och globalisering vid Uppsala universitet 2020. Hitta antagningspoäng från flera terminer på Antagningspoäng.se. samhällsplanering och skydd av samhällsviktig verksamhet. 1.2 Syfte och frågeställningar Syftet med denna kandidatuppsats är att undersöka hur två skånska kommuner arbetar med skydd av samhällsviktig verksamhet inom kommunal samhällsplanering. Uppsatsens frågeställning är följaktligen: Hur kan kommuner arbeta med skydd av Samhällsplanering - urban och regional utveckling - Kandidatprogram Javascript är avstängt eller blockerat i din webbläsare. Detta kan leda till att vissa delar av vår webbplats inte fungerar som de ska.